28/02/2015 | 1

Hạ Viện thông qua dự luật cấp ngân sách một tuần cho Bộ Nội An

Hạ Viện thông qua dự luật cấp ngân sách một tuần cho Bộ Nội An

Washington, DC. (Reuters) – Cuối cùng Hạ Viện chuẩn thuận dự luật cấp ngân sách một tuần cho Bộ Nội An trước nửa đêm thứ Sáu, giúp cơ quan này thoát cảnh đóng cửa một phần.

Sau một ngày hỗn loạn với các nhà bảo thủ trút sự giận dữ xuống ông John Boehner, Hạ Viện bỏ phiếu với kết quả 357 trên 60 để Bộ Nội An có tiền chi tiêu trong ít nhất một tuần. Trước khi bỏ phiếu, Dân Biểu Cộng Hòa Hal Rogers kêu gọi đồng nghiệp thông qua dự luật ngân sách có nhiều sự khác biệt này.Ông nói nhiệm vụ của mỗi thành viên là ngăn chặn sự đóng cửa của cơ quan nắm giữ những chức năng quan trọng. Đây không phải là cách quản lý đất nước và người Mỹ xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vài giờ trước đó, Thượng Viện đã thông qua dự luật gia hạn một tuần này, và Tổng Thống Obama nhanh chóng ký vào để dự luật thành luật.

Diễn biến thay đổi chóng mặt trong trận chiến chính trị kéo dài khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về khả năng quản lý các phiên họp kín của Chủ tịch Hạ Viện Boehner, cũng như thành tựu về lập pháp tại tân Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát. Trước đó sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 3, Hạ Viện bác bỏ gia hạn cấp ngân sách cho Bộ Nội An 3 tuần vì dự luật không ngăn chặn sắc lệnh hành pháp về nhập cư của Tổng thống Obama. Khi bỏ phiếu thử lần nữa vào tối thứ Sáu, thành viên Dân Chủ Hạ Viện quyết định cung cấp thêm một số phiếu để dự luật thông qua. (Mai Đức)