08/12/2022 | 26

HẠ VIỆN THÔNG QUA DỰ LUẬT BẢO VỆ HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI, VÀ HÔN NHÂN GIỮA CÁC CHỦNG TỘC

HẠ VIỆN THÔNG QUA DỰ LUẬT BẢO VỆ HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI, VÀ HÔN NHÂN GIỮA CÁC CHỦNG TỘC

Hạ viện đã thông qua luật hôm thứ Năm quy định các biện pháp bảo vệ của liên bang đối với hôn nhân của các cặp đồng giới và các cặp khác chủng tộc. Với số phiếu thuận 258 của các nhà lập pháp Dân Chủ và 169 phiếu chống của các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa, Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân được gởi tối bàn tổng thống Joe Biden, người đã ủng hộ dự luật này và dự kiến sẽ ký thành luật. Dự luật này được đưa ra sau khi Thượng viện thông qua dự luật tương tự vào tuần trước với số phiếu 61 thuận và 36 thượng nghị sĩ Cộng Hòa chống.  Các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã thống nhất ủng hộ dự luật, trong khi hầu hết các nhà lập pháp đảng Cộng hòa ở cả hai viện đã bỏ phiếu chống lại dự luật này. Ba mươi chín nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã ủng hộ luật hôm thứ Năm và một người bỏ phiếu trắng. Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steny Hoyer cho biết tại sàn hạ viện hôm thứ Năm rằng “không có lý do gì” để tin rằng những người được bổ nhiệm bởi tổng thống đảng Cộng hòa tại tối cao pháp viện sẽ không muốn lật ngược án lệ LGBTQ và quyền hôn nhân giữa các chủng tộc sau khi lật ngược án lệ quyền tự do sinh sản Roe v. Wade. Ông nói “Theo đuổi hạnh phúc có nghĩa là bạn có thể yêu người mà bạn chọn.”