04/05/2017 | 0

Hạ viện thông qua dự luật “Bảo Hiểm Sức Khỏe Có Sửa Đổi”

Hạ viện thông qua dự luật “Bảo Hiểm Sức Khỏe Có Sửa Đổi”

Washington DC. (CBS) – Dự luật “xóa bỏ và thay thế Obamacare” vừa được Hạ Viện thông qua với số phiếu thuận là 217 và 213 phiếu chống.

Có 20 dân biểu đảng Cộng Hòa đã cùng với các dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu chống. Dự luật này mang lại nhiều thay đổi lớn về bảo hiểm sức khỏe của người Mỹ. Sau đây là một số thay đổi quan trọng.

Một là – khách hàng không bị bắt buộc mua bảo hiểm và cũng không bị phạt nếu không có bảo hiểm. Nhưng nếu khách hàng không trả bảo phí trong hơn 2 tháng, và sau đó mua lại, họ sẽ phải trả thêm 30% bảo phí. Điều này chẳng qua khuyến khích mọi người đừng chờ tới khi có bệnh rồi mới mua bảo hiểm ý tế.

Hai là – người Mỹ cao niên có thể trả tiền bảo phí cao hơn. Công ty bảo hiểm được phép tính tiền bảo phí theo tuổi đời khách hàng. Theo đạo luật Obamacare, khách hàng cao niên đóng tiền bảo phí gấp 3 khách hàng trả tuổi hơn. Theo dự luật sửa đổi, khách hàng cao niên phải đóng tiền gấp 5 lần.

Ba là – các khoản tín dụng thuế mới thay thế trợ cấp Obamacare. Những người không nhận bảo hiểm của công ty đang làm việc có thể nhận tín dụng thuế hoàn lại dựa trên tuổi tác của họ. Dưới 30 tuổi được khoản tín dụng 2,000 Mỹ kim một năm. Số tiền sẽ tăng dần cho tới khách hàng trên 60 tuổi, sẽ nhận 4,000 Mỹ kim một năm. Tín dụng tối đa cho một gia đình là 14,000 Mỹ kim một năm.

Bốn là – khách hàng có bệnh trước  vẫn được mua bảo hiểm, đồng thời, con cái của người mua bảo hiểm vẫn được “ăn theo” cha mẹ cho tới năm 26 tuổi.

Năm là – các tiểu bang mở rộng chương trình Medicaid theo đạo luật Obamacare, vẫn nhận được tài trợ của liên bang tới cuối năm 2019. (Mai Đức)