14/09/2018 | 0

Hạ Viện thất vọng trước cách chính phủ Trump giải quyết vấn đề Bắc Hàn

Hạ Viện thất vọng trước cách chính phủ Trump giải quyết vấn đề Bắc Hàn

Ảnh: REUTERS/Joshua Roberts

Washington DC – Nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ đang thể hiện sự thất vọng trước cách chính phủ Trump giải quyết vấn đề Bắc Hàn. Một dân biểu Cộng Hòa lo ngại rằng chính sách áp lực tối đa của chính phủ đang bị suy yếu, và một dân biểu Dân Chủ gọi cuộc gặp giữa Tổng Thống Trump và chủ tịch Bắc Hàn là một sự thất bại hoàn toàn.

Trong cuộc họp của Ủy Ban Ngoại Vụ Hạ Viện về chính sách Bắc Hàn vào Thứ Năm 13 tháng 9, Dân Biểu Cộng Hòa Ed Royce của California, chủ tịch Ủy Ban, cho biết ông lo ngại rằng chiến lược áp lực tối đa của Hoa Kỳ đang suy yếu dần. Ông Royce nói, có vẻ như ông Kim đang sử dụng các cuộc đàm phán để kéo dài thời gian và làm suy yếu chiến lược của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Dân Biểu Dân Chủ Eliot Engel của New York lại chỉ trích Tổng Thống Trump một cách trực tiếp. Ông Engel nói, dù tổng thống luôn khoe khoang về các thành công sau cuộc gặp hồi tháng 6, nhưng đến nay việc giải trừ hạt nhân vẫn chưa có tiến triển. Điều mà tổng thống gọi là thành công có vẻ như đã biến thành sự thất bại.

Ông Royce, ông Engels, và các thành viên khác của ủy ban, thừa nhận rằng một số lệnh cấm vận của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn là có hiệu quả. Tuy nhiên, họ lo ngại rằng, chính phủ Bình Nhưỡng vẫn còn những nguồn thu nhập từ xuất cảng, và dùng số tiền này để duy trì chương trình vũ khí nguyên tử của quốc gia. Ông Royce cáo buộc Trung Cộng đã bắt đầu mua hàng hóa từ Bắc Hàn trở lại, và cho rằng đây là hậu quả của các thông điệp trái ngược của chính quyền Trump. (Ngô Bảo)