04/03/2021 | 3

Hạ Viện phê chuẩn dự luật bầu cử

Hạ Viện phê chuẩn dự luật bầu cử

Tin Washington DC – Vào thứ Tư, 3 tháng 3, Hạ Viện do đảng Dân Chủ kiểm soát đã phê chuẩn HR1, một dự luật của chính phủ nhằm chống lại nỗ lực hạn chế quyền tiếp cận bầu cử của các tiểu bang Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ nói rằng dự luật HR1 sẽ mở rộng khả năng tiếp cận quyền bầu cử, cải thiện tính trách nhiệm và sự minh bạch tại Washington.

Trong khi đó, đảng Cộng Hòa lại khẳng định dự luật sẽ hạn chế sự công bằng chính trị, và cho thấy đảng Dân Chủ đang lạm quyền và tìm cách thâu tóm quyền lực vào tay chính phủ liên bang, nhằm giành lợi thế trong các cuộc bầu cử. Sau khi cựu Tổng Thống Trump tuyên bố rằng cuộc bầu cử 2020 đã xảy ra gian lận, nhiều tiểu bang Cộng Hòa đã ban hành các đạo luật tăng thêm yêu cầu về việc xác nhận danh tính cử tri, hạn chế việc bầu cử sớm và bầu cử qua thư.

Cuộc chiến giữa các đạo luật tiểu bang và liên bang diễn ra giữa lúc cuộc bầu cử giữa kỳ 2022 dự kiến sẽ xảy ra sự cạnh tranh gay gắt. Ngoài ra, việc phân chia lại các địa hạt bầu cử cũng sẽ quyết định đảng kiểm soát tại Quốc Hội trong nhiều năm tới.

Lãnh đạo đa số Hạ Viện, Dân Biểu Dân Chủ Steny Hoyer của Maryland, nói rằng dự luật HR1 cần được thông qua, vì các tiểu bang Cộng Hòa đang tạo khó khăn cho người dân trong việc bầu cử. Ngược lại, trong thư gởi các lãnh đạo Quốc Hội vào thứ Tư, các bộ trưởng tư pháp Cộng Hòa của 20 tiểu bang, bao gồm cả Florida và Georgia, viết rằng dự luật HR1 sẽ chỉ càng thổi bùng thêm sự nghi ngờ, vốn đã bắt đầu từ cuộc bầu cử 2020. Với lý do rằng dự luật HR1 đang chiếm đoạt quyền tự quyết của tiểu bang đối với bầu cử, các bộ trưởng tư pháp Cộng Hòa đe dọa sẽ khởi kiện nếu dự luật được ký thành luật. (BBT)