16/05/2015 | 0

Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo luật nhân quyền cho Việt Nam 2015

Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo luật nhân quyền cho Việt Nam 2015

Đây là dự luật lưỡng đảng mà người đề nghị là dân biểu Christopher Smith. Dân biểu Smith nói rằng, mặc dù biết được có một số ít nhà bất đồng chính kiến Việt Nam được trả tự do, nhưng không thể tin tưởng rằng đó là nỗ lực thực sự trong việc cải thiện quyền con người của Việt Nam. Ông ta nói rằng, việc Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam được thông qua là điều có ý nghĩa, vì là biện pháp thúc đẩy Việt Nam tôn trọng nhân quyền.

Dự luật Nhân Quyền tại Việt Nam từng được Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua 5 lần trong những năm qua với đa số tuyệt đối, nhưng khi chuyển lên Thượng Viện thì bị giữ lại, nên chưa bao giờ trở thành luật. Dân biểu Smith cho rằng, Dự luật Nhân Quyền Việt Nam năm nay đòi hỏi không tăng phần viện trợ nhân đạo lên quá 16 triệu mỹ kim, tức không vượt qua mức viện trợ của năm 2012 trừ phi nhà cầm quyền Việt Nam có tiến bộ nhân quyền đáng kể.

Trong bối cảnh Hoa Kỳ đang cân nhắc về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski nói với báo giới rằng, Hoa Kỳ muốn Việt Nam trả tự do cho một số tù nhân lương tâm trong những tuần lễ sắp tới. Ông Malinowski nói thêm là Việt Nam hiện đang giam tù trên 100 tù nhân lương tâm, con số này có giảm so với 160 người trong năm 2013.

Thanh Lan / SBTN