21/11/2014 | 0

Hạ viện kiện luật y tế của Tổng Thống Obama

Hạ viện kiện luật y tế của Tổng Thống Obama

Washington, DC. (Reuters) – Theo hồ sơ tòa án, đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện vừa kiện việc thực hiện luật cải tổ y tế của Tổng Thống Obama.

Vụ kiện Bộ Y Tế và Bộ Tài Chánh, được nộp tại tòa án liên bang ở Washington, thách thức hai hành động đơn phương mà chính phủ thực hiện trong khi thi hành đạo luật Obamacare. Vụ kiện cáo buộc chính quyền của Tổng Thống Obama trì hoãn bất hợp pháp yêu cầu các hãng xưởng lớn hơn phải mua bảo hiểm cho nhân viên toàn thời gian của mình, nếu không sẽ phải nộp phạt. Những công ty lớn hơn được định nghĩa là những công ty có từ 50 nhân viên trở lên.

Tháng 7 năm ngoái, chính phủ đã trì hoãn yêu cầu trên cho tới năm 2015. Bảy tháng sau, chính phủ lại công bố trì hoãn thêm nữa cho tới năm 2016, đối với các hãng xưởng có từ 50 cho tới 99 nhân viên. Đơn kiện cũng cáo buộc Tổng Thống Obama bất hợp pháp trao cho các công ty bảo hiểm khoảng 175 tỷ Mỹ kim theo luật Obamacare.

Theo Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội, chính phủ sẽ trả số tiền trên cho các công ty trong vòng 10 năm tới, mặc dù ngân sách chưa được Quốc Hội phân bổ. Đơn kiện lập luận rằng đây là việc chuyển giao ngân sách bất hợp pháp.

Đảng Dân Chủ cho rằng vụ kiện ông Obama là động cơ chính trị gây lãng phí tiền thuế của người dân trong khi thay vì vậy, Quốc Hội nên hành động cho các vấn đề cấp bách khác. (Nguyên Trân)