09/07/2015 | 0

Hạ Viện hủy biểu quyết dự luật bảo vệ treo cờ liên quân

Hạ Viện hủy biểu quyết dự luật bảo vệ treo cờ liên quân

Washington, DC. (Reuters) – Các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện bất ngờ hủy cuộc biểu quyết một dự luật, bảo vệ việc treo cờ liên quân miền Nam tại các nghĩa trang do Cơ Quan Dịch Vụ Công Viên Quốc Gia điều hành.

Hạ Viện hủy bỏ việc xem xét một dự luật chi tiêu năm 2016 cho bộ Nội Vụ, trong đó có ngân sách cho dịch vụ công viên. Một sửa đổi dự luật, do Dân Biểu Ken Calvert, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang California, đưa ra, đang được xem xét, tiếp tục cho phép sử dụng và bán cờ liên quân miền Nam tại các công viên quốc gia. Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner cho biết ông muốn một cuộc thảo luận lưỡng đảng để giải quyết vấn đề trên. Nhắc tới dự luật ngân sách bộ Nội Vụ, ông Boehner cho biết dự luật sẽ bị chặn lại cho tới khi Hạ viện đạt được một giải pháp.

Lá cờ từ thời nội chiến bị một số người coi là biểu tượng của chế độ nô lệ và sự phân biệt chủng tộc, nhưng lại được nhiều người khác coi là một di sản của miền Nam. Trước đó trong ngày Thứ Năm, một số thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ Viện bày cờ tại Hạ Viện khi họ lên tiếng phản đối cuộc biểu quyết, dự trù diễn ra vào chiều Thứ Năm. Dân Biểu Hakeem Jeffries, thành viên đảng Dân Chủ, tiểu bang New York, cho biết sửa đổi do đảng Cộng Hòa đề xuất, nếu được thông qua, sẽ đảo ngược hành động của Hạ Viện vào đầu tuần này, khi các nhà lập pháp thông qua bằng một cuộc biểu quyết miệng ba sửa đổi của đảng Dân Chủ, hạn chế treo cờ trên đất của Cơ Quan Dịch Vụ Công Viên Quốc Gia. (Nguyên Trân)