24/09/2021 | 15

Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật về quyền phá thai giữa những thách thức đối với Roe V. Wade

Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật về quyền phá thai giữa những thách thức đối với Roe V. Wade

Hạ viện đã thông qua một dự luật hôm thứ Sáu để sẽ hệ thống hóa các biện pháp bảo vệ quyền phá thai trong bối cảnh các mối đe dọa đối với Roe V. Wade trước luật cấm phá thai trong mọi trường hợp ở Texas, và làn sóng cấm phá thai ở các tiểu bang khác.

Dự luật được thông qua theo làn ranh đảng phái 218-211, với chỉ một nhà lập pháp Dân chủ, dân biểu Henry Cuellar của Texas, bỏ phiếu chống lại. Đạo luật hiện đang đối mặt với khó khăn tại Thượng viện, nơi đảng Dân chủ sẽ cần ít nhất 10 nhà lập pháp đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật để đi đến cuộc bỏ phiếu cuối cùng.

Chủ tịch hạ viện, bà Pelosi đã tố cáo quyết định của tối cao phá viện cho phép luật phá thai có hiệu lực ở Texas, và nói rằng quyết định của tối cao pháp viện gây tổn hại đến sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ Hoa Kỳ.”

Đảng Dân chủ lo ngại rằng các tiểu bang khác có thể theo bước Texas, nơi mà luât số 8 của tiểu bang, cấm phá thai khi bào thai được sáu tuần, trước khi hầu hết phụ nữ biết rằng họ thậm chí đang mang thai. Luật cho phép bất kỳ ai, ngay cả người ngoài tiểu bang Texas, kiện một nhà cung cấp dịch vụ phá thai hoặc bất kỳ ai khác đã giúp ai đó phá thai với số tiền được thắng là $10,000 Mỹ kim cho mỗi bị cáo.