19/09/2014 | 1

Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cấm dùng tiền Welfare mua cần sa

Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cấm dùng tiền Welfare mua cần sa

Denver, Colorado. (CBS) – Hạ Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Ba ngày 16 tháng 9, thông qua một dự luật cấm người lãnh trợ cấp welfare dùng tiền của chính phủ đi mua cần sa tại những tiểu bang nơi cần sa đã trở thành hợp pháp.

Tuy nhiên, dự luật này còn lâu mới được đưa ra trước Thượng Viện để có thể được ban hành trong năm nay. Dự luật không cho người dân được dùng những thẻ rút tiền gọi tắt là EBT để mua sắm tại những cửa hàng bán cần sa. Dự luật cũng cấm người dân được dùng thẻ đó để rút tiền mặt từ những máy ATM tại các cửa tiệm cần sa. Vào năm 2012, đã có một đạo luật của liên bang cấm người dân được sử dụng thẻ rút tiền welfare để mua sắm tại những tiệm rượu, sòng bài và vũ trường thoát y.

Dân biểu Dave Reichert theo đảng Cộng Hòa từ tiểu bang Washington là người bảo trợ chính của dự luật. Ông nói dự luật mới là một sự nới rộng hợp lý của đạo luật hiện hành, bởi vì nay các tiểu bang Washington và Colorado đã hợp pháp hóa cần sa với mục đích giải trí. Những người chỉ trích dự luật này nói rằng, trong số hơn nửa triệu vụ rút tiền bằng thẻ EBT ở Colorado trong 6 tháng đầu năm nay, chỉ có một con số quá nhỏ là 259 vụ rút tiền bằng thẻ EBT xảy ra tại các tiệm cần sa. Ngoài ra, cũng không rõ là số vụ rút tiền bằng thẻ EBT này có dẫn đến việc mua cần sa hay không, bởi vì người dùng thẻ có thể chỉ lấy tiền mặt để mua sắm thứ khác. (H. Lam)