19/12/2017 | 1

Hạ Viện Hoa Kỳ phải sửa lại dự luật thuế vào ngày 20/12 sau khi đã thông qua vào chiều 19/12

Hạ Viện Hoa Kỳ phải sửa lại dự luật thuế vào ngày 20/12 sau khi đã thông qua vào chiều 19/12

Washington DC. (Reuters) – Dự luật thuế của đảng Cộng Hòa vào hôm 19 tháng 12 đã vượt qua Hạ Viện, và nay đang được chuyển lên Thượng Viện, nơi dự luật được cho là cũng sẽ được phê chuẩn.

Nhưng đảng Dân Chủ cho biết có ba điều khoản trong dự luật của Hạ Viện vi phạm điều lệ của thượng viện, và 3 điều khoản này cần phải hủy bỏ. Sự kiện này làm cho Hạ Viện phải tu chính lại dự luật thuế và sẽ bầu lại vào ngày 20/12.  

Đây là kế hoạch cải tổ thuế lớn nhất trong vòng 30 năm qua. Sáng nay dự luật thuế đã được chấp thuận tại Hạ Viện, với tỷ lệ bỏ phiếu 227 thuận và 203 chống. Ngoài toàn bộ các dân biểu Dân Chủ, có 12 dân biểu Cộng Hòa cũng bỏ phiếu chống đối với dự luật thuế, bao gồm các đại diện của các tiểu bang như New York, New Jersey, California, và North Carolina.

Một số chi tiết đáng chú ý của dự luật thuế bao gồm thuế thu nhập sẽ vẫn duy trì 7 mức thuế, với tỷ lệ cao nhất là 37%. Thuế doanh nghiệp được giảm từ 35% xuống 21%.

Các cuộc thăm dò đều cho thấy 2/3 dân chúng Hoa Kỳ không ủng hộ dự luật thuế của Cộng Hòa.  Hầu hết người dân Mỹ thấy rằng chỉ có giới giàu có hưởng lợi, qua khối tài sản được nằm trong dạng tiền đầu tư. 

Theo tính toán của tổ chức phi đảng phái Viện Chính Sách Thuế và Kinh Tê cho biết với kế hoạch thuế này, các thành phần thượng lưu chiếm tỉ lệ 1% dân số Hoa Kỳ sẽ lợi thêm 85 tỉ Mỹ Kim.  Thành phần giàu có kế tiếp chiếm khoảng 19% dân số sẽ lợi thêm 140 tỉ Mỹ Kim.  Thành phần giàu có đứng hàng thứ 3, chiếm khoảng 20% dân số lợi thêm 43 tỉ Mỹ Kim. 

Trong khi đó giới trung lưu chiếm 40% dân số lợi thêm 38 tỉ Mỹ Kim.  Thành phần nghèo khổ nhất chiếm 20% dân số lợi thêm 3 tỉ Mỹ Kim. 

Điều gây bất ngờ chính là những người ngoại quốc đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ lại không phải đóng 48 tỉ Mỹ Kim.  Lý do chính mà giới thượng lưu và đầu tư ngoại quốc được hưởng lợi nhiều, vì luật thuế mới giảm thuế cho các công ty từ 39% xuống còn 21% không hạn định thời gian. 

Theo chuyên gia kỳ cựu Steve Wamhoff của tổ chức Viện chính sách Thuế và Kinh Tế, cho biết giới giàu có nắm hầu hết các cổ phiếu tại thị trường Hoa Kỳ và tổ chức phi vụ lợi Tax Foundation  cho biết giới đầu tư ngoại quốc nắm khoảng 35% cổ phần các công ty Hoa Kỳ. 

Luật thuế mới lại chỉ giảm cho các thành phần nghèo và trung lưu cho đến năm 2026, trong khi đó giảm vĩnh viễn cho các công ty. (Mai Đức)