11/01/2021 | 16

Hạ Viện công bố nghị quyết luận tội Tổng Thống Trump

Hạ Viện công bố nghị quyết luận tội Tổng Thống Trump

Ảnh: Reuters

Tin Washington DC – Vào thứ Hai, 11 tháng 1, Hạ Viện lại tiến thêm một bước đến gần hơn với việc luận tội Tổng Thống Trump lần thứ 2, với lý do tổng thống đã kích động người ủng hộ ông tấn công tòa nhà quốc hội, trong lúc Quốc Hội đang đếm phiếu đại cử tri vào tuần trước.

Thành viên Dân Chủ Hạ Viện đã giới thiệu nghị quyết luận tội, cáo buộc tổng thống kích động bạo loạn và phá hoại tiến trình chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa. Theo Lãnh đạo đa số Hạ Viện Steny Hoyer, cơ quan lập pháp này sẽ thực hiện 2 phương pháp riêng biệt để tìm cách bãi nhiệm Tổng Thống Trump.

Theo ông Hoyer, đầu tiên, Hạ Viện dự định thông qua một nghị quyết vào tối thứ Ba, kêu gọi Phó Tổng Thống Mike Pence và nội các vận dụng Tu chính án số 25 để bãi nhiệm Tổng Thống Trump. Sau đó, Hạ Viện sẽ nhóm họp vào sáng thứ Tư để cân nhắc việc luận tội.

Phó Tổng Thống Pence cho đến nay vẫn không có vẻ gì là ông sẽ nghe theo lời kêu gọi của đảng Dân Chủ. Các dân biểu Jamie Raskin của Maryland, David Cicilline của Rhode Island, và Ted Lieu của California, là các tác giả của nghị quyết luận tội được giới thiệu vào thứ Hai. Hạ Viện sẽ cần 218 phiếu đa số để luận tội Tổng Thống Trump.

Đảng Dân Chủ đang giữ 222 ghế ở Hạ Viện, nhưng có thể sẽ không có đủ 218 phiếu cần thiết, do một số dân biểu vẫn còn vắng mặt. Tuy chính phủ Trump chỉ còn cầm quyền 8 ngày, nhưng việc luận tội tổng thống sẽ khiến ông không thể ra tranh cử trong tương lai. (Ngô Bảo)