05/10/2013 | 0

HẠ VIỆN BỎ PHIẾU THUẬN CHI TRẢ LƯƠNG CHO CÁC VIÊN CHỨC BỊ NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG

HẠ VIỆN BỎ PHIẾU THUẬN CHI TRẢ LƯƠNG CHO CÁC VIÊN CHỨC BỊ NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG

Tin Hoa Thịnh Đốn – Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong Hạ Viện hôm nay đồng ý trả lương hồi tố cho 800,000 nhân viên liên bang bị nghỉ phép không lương sau khi chính phủ mở cửa trở lại, nhưng họ không có biện pháp chấm dứt tình trạng đóng cửa bước sang ngày thứ năm. Hạ Viện thông qua dự luật mà không có phiếu chống, sau đó nếu Thượng Viện chấp thuận, Tổng thống Obama sẽ ký thành luật. Đó là một khoảnh khắc hợp tác hiếm hoi tại Hạ Viện, khi hai bên vẫn cố thủ tại vị trí của họ giữa lúc chính phủ liên bang đóng cửa. Tuy nhiên, ngay sau khi bỏ phiếu xong, hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tiếp tục đổ lỗi cho nhau về tình trạng đóng cửa.

Lãnh đạo Đa số Cộng Hòa tại Hạ Viện Eric Cantor cáo buộc Tổng thống Obama đưa người dân Mỹ vào giữa một cuộc tranh chấp đảng phái. Ông nói tổng thống không muốn ngồi xuống và nói chuyện với họ. Lãnh đạo Thiểu số Dân Chủ tại Hạ Viện Nancy Pelosi cũng có bài phát biểu sau buổi bỏ phiếu. Bà nói đảng Dân chủ cố gắng làm tất cả mọi thứ để thích ứng với đảng Cộng Hòa, và bà thúc giục họ tổ chức một cuộc bỏ phiếu để chính phủ mở cửa trở lại. Bế tắc ngân sách hiện nay giữa Dân Chủ và Cộng Hòa là vụ việc mới nhất trong một loạt đấu đá giữa Tổng thống Obama với đảng Cộng Hòa bảo thủ.