17/10/2013 | 0

HẠ VIỆN BỎ PHIẾU ĐỂ KẾT THÚC KHỦNG HOẢNG NỢ

HẠ VIỆN BỎ PHIẾU ĐỂ KẾT THÚC KHỦNG HOẢNG NỢ

Tin Hoa Thịnh Đốn – Đến gần nửa đêm qua, Hạ Viện bỏ phiếu phê chuẩn dự luật để tránh một vụ vỡ nợ gây tổn hại cho chính phủ, đồng thời cho phép các văn phòng chính phủ liên bang mở cửa trở lại khi nguồn kinh phí cạn sạch vào ngày 1 tháng 10. Hạ Viện bỏ phiếu chỉ vài giờ sau khi Thượng Viện thông qua dự luật với con số đồng ý áp đảo. Trước đó, Tổng thống Obama cho biết ông sẽ nhanh chóng ký dự luật thành luật.