27/02/2014 | 0

Hạ viện bàn cải tổ hệ thống, thêm 2 sắc thuế mới

Hạ viện bàn cải tổ hệ thống, thêm 2 sắc thuế mới

Washington, DC. (CBS)
Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner cho rằng cải tổ hệ thống thuế của Hoa Kỳ sẽ cải thiện nền kinh tế và tạo việc làm. Ông Boehner nhận xét như trên vài giờ trước khi Hạ Viện công bố kế hoạch lớn để cải tổ hệ thống thuế, nhưng ông không cho biết chi tiết cải tổ hoặc hứa hẹn Hạ Viện sẽ biểu quyết kế hoạch này trong năm nay.
Chiều nay, chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh và Thuế Vụ Hạ Viện, Dân Biểu Dave Camp, công bố kế hoạch của đảng Cộng Hòa. Theo kế hoạch này, thêm 2 mức thuế nữa sẽ được thiết lập là 10% và 25%, đồng thời áp đặt thuế bổ túc đối với mức thu nhập trên 450,000 Mỹ kim. Kế hoạch của ông Camp được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Thượng Viện tuyên bố rằng cải tổ thuế khó được thông qua tại Thượng Viện trong năm nay. Hai bên đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc.
Tân chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện Ron Wyden, thuộc đảng Dân Chủ, tiểu bang Oregon, đang lên kế hoạch cải tổ thuế, nhưng không cho biết thời gian hoàn tất. Ngoài ra, các phóng viên cũng hỏi ông Boehner về cuộc họp với Tổng Thống Barack Obama vào hôm Thứ Ba. Ông Boehner cho biết đã thảo luận về một dự luật xa lộ, mà đảng Cộng Hòa ủng hộ nếu tìm được cách tài trợ cho những dự án cải thiện hạ tầng cơ sở cần thiết. – N. Trần