18/07/2019 | 1

Hạ viện bác bỏ nỗ lực của dân biểu Texas luận tội tổng thống Trump vì lời lẽ kỳ thị chủng tộc

Hạ viện bác bỏ nỗ lực của dân biểu Texas luận tội tổng thống Trump vì lời lẽ kỳ thị chủng tộc

Ảnh: Reuters

Vào Thứ Tư (ngày 17 tháng 7), Hạ Viện đã bác bỏ một nỗ lực của một dân biểu Đảng Dân Chủ nhằm luận tội Tổng Thống Donald Trump vì những lời lẽ kỳ thị chủng tộc chống lại những nhà lập pháp da màu.

Nghị quyết yêu cầu luận tội Tổng Thống Trump được đưa ra bởi Dân Biểu Dân Chủ Al Green, Texas. Nhưng hầu hết thành viên Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu bác bỏ nghị quyết, với 332 số phiếu chống và 95 số phiếu thuận.

Cuộc bỏ phiếu cho thấy Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã thành công trong nỗ lực ngăn chặn Đảng Dân chủ muốn truất phế Tổng Thống Trump vào lúc này. Bà Pelosi và các nhà lãnh đạo đảng khác coi nghị quyết của ông Green là một cuộc yêu cầu quá sớm, buộc các nhà lập pháp dễ bị phải bỏ phiếu một cách gấp gáp và gây chia rẽ. Nghị quyết cũng có nguy cơ mở rộng sự chia cắt của đảng Dân chủ về vấn đề luận tội Tổng Thống.

Những cuộc thăm dò gần đây cho thấy đa số phản đối luận tội. Ngay cả khi Hạ Viện bỏ phiếu để luận tội Tổng Thống Trump, Thượng viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo chắc chắn sẽ giữ Tổng Thống Trump tại vị. Đảng Dân chủ cũng tin rằng đảng Cộng hòa có thể sử dụng một cuộc bỏ phiếu luận tội thất bại để làm giảm sự tập trung vào những cuộc điều tra liên tục khác, cũng nhằm vào hoạt động của Tổng Thống Trump. (Mộc Miên)