13/06/2015 | 2

Hạ Viện bác bỏ dự luật TPA của Tổng thống Obama

Hạ Viện bác bỏ dự luật TPA của Tổng thống Obama

Washington, DC. (Reuters) – Dự luật quyền đàm phán nhanh gọi tắt là TPA, cho phép Tổng thống Obama xúc tiến nhanh các thỏa thuận thương mại quan trọng, trong đó có Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, không được Hạ Viện thông qua hôm thứ Sáu.

Dự luật Hỗ trợ Điều chỉnh Thương mại gọi tắt là TAA, được đính kèm với dự luật TPA, bị Hạ Viện bác bỏ với 302 phiếu chống, 126 phiếu thuận. Việc Hạ Viện bác bỏ dự luật TAA đồng nghĩa với việc Tổng thống Obama vẫn chưa thể toàn quyền quyết định ký các thỏa thuận thương mại với 12 quốc gia đối tác châu Á Thái Bình Dương, trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Sáu, nếu ông Obama được trao quyền sử dụng TPA và TAA cùng một lúc, sau đó Quốc Hội chỉ được chấp nhận hoặc phủ quyết mà không thể thay đổi hay điều chỉnh bất cứ điều khoản nào do ông Obama quyết định. Sau cuộc họp kín với Tổng thống Obama và các dân biểu đảng Dân Chủ trước đó, Lãnh đạo Thiểu số Hạ Viện bà Nancy Pelosi công bố quyết định chống lại dự luật trên. Bà nói họ muốn có một thỏa thuận tốt hơn cho người lao động Mỹ. Bà cho rằng phần dự luật TPA được Thượng Viện thông qua không giúp được nhiều cho người lao động Mỹ, những người sẽ bị mất việc làm vì Hiệp định TPP mà tổng thống đang theo đuổi.

Các đối tác thương mại Hoa Kỳ nói họ muốn Tổng thống Obama có TPA trước khi hoàn tất hiệp định. (Mai Đức)