06/07/2015 | 0

Hà Nội thừa nhận sai sót trong việc chặt hạ cây xanh

Hà Nội thừa nhận sai sót trong việc chặt hạ cây xanh

Ngày 6 tháng 7, ông Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội thừa nhận, trong quá trình thay thế cây xanh trong thành phố vừa qua bộc lộ những thiếu sót phương pháp, cách làm chưa phù hợp, có phần nóng vội, đơn giản không tạo được sự đồng thuận xã hội. Ông Khanh cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được về kinh tế-xã hội, việc thay thế cây xanh vừa qua là một trong những vấn đề hạn chế, yếu kém trong 6 tháng đầu năm 2015.

Ông Khanh cũng cho rằng, từng bước thay thế cây xanh trên địa phận là việc làm thường xuyên, góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, thực hiện thay thế cây xanh cũng chưa đánh giá kỹ những phản ảnh, tác động đến xã hội. Đặc biệt là việc thông tin, tuyên truyền chưa kịp thời và đầy đủ, chưa tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Theo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, việc thay thế cây xanh thời gian qua là điều khiến nhiều cử tri bất bình, nên kiến nghị thành phố làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong vụ việc thay thế cây xanh thời gian qua.

Hiện tại, hàng loạt cây mỡ được trồng thay thế những cây bị chặt hạ trên phố Nguyễn Chí Thanh đang có biểu hiện khô, chết. Hà Nội lại đang tìm cây để trồng thay những cây mỡ này. Thành phố đã giao cho Sở Xây Dựng Hà Nội thực hiện việc này. Thời điểm sẽ tiến hành trồng thay thế hiện chưa xác định rõ.

“Trách nhiệm tập thể” là phương cách mà chính quyền CSVN dùng để né tránh trách nhiệm cá nhân. Sai phạm đầy dẫy, nhưng chẳng có quan chức nào từ chức, hay bị cách chức cả!

Thanh Lan / SBTN