08/09/2013 | 0

GS HUỆ CHI THÔI QUẢN TRỊ TRANG BAUXITE

GS HUỆ CHI THÔI QUẢN TRỊ TRANG BAUXITE

Tin Việt Nam – Theo tin BBC Việt Ngữ, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi tuyên bố rút khỏi vị trí quản trị trực tiếp trang Bauxite Vietnam do ông đồng sáng lập và chủ biên trong hơn 4 năm qua và nhường vị trí này cho một trí thức người Việt Nam ở Pháp, theo thông báo của trang mạng phản biện này từ Việt Nam. Hôm 05/9/2013, Bauxite Việt Nam cho hay Giáo sư Huệ Chi tự nguyện nghỉ điều hành trực tiếp trang mạng để tập trung vào công việc chuyên môn. Thông báo viết: Sau hơn 4 năm góp phần mình dẻo dai không mệt mỏi, GS Nguyễn Huệ Chi nay cần dành thì giờ hoàn thiện một số công trình chuyên môn về văn học Lý – Trần còn dang dở.

Vì thế, nhóm sáng lập đã mời GS Phạm Xuân Yêm, một trí thức có uy tín hiện sống tại Pháp, lâu nay vẫn yểm trợ trang Bauxite Việt Nam, đứng ra đảm nhiệm việc quản trị trang Bauxite Việt Nam thay cho GS Nguyễn Huệ Chi một thời gian. Tất nhiên, GS Nguyễn Huệ Chi vẫn là người giúp đỡ đắc lực cho ông trong các vấn đề chuyên môn và việc thực hiện sát đúng cương lĩnh của trang. Trả lời BBC về lý do ông từ nhiệm khỏi vị trí chủ biên trong một thời gian, hôm thứ Năm từ Hà Nội, Giáo sư Huệ Chi nói: Việc tôi tạm nghỉ trong một thời gian, nhưng vẫn giúp đỡ Giáo sư Phạm Xuân Yêm nằm trong tiến trình của trang Bauxite. Trang Bauxite phải có một tiến trình mới và bước mới ấy phải có sự hợp tác giữa một Giáo sư có uy tín ở nước ngoài với những người trí thức có nhiệt tâm ở trong nước. ông nói: Sự kết hợp ấy chắc chắn đưa tới một kết quả tốt đẹp hơn.