15/12/2021 | 16

Google sẽ trừ lương và sa thải nhân viên nếu không tuân thủ quy định chích ngừa

Google sẽ trừ lương và sa thải nhân viên nếu không tuân thủ quy định chích ngừa

Theo các tài liệu nội bộ của Google, công ty sẽ trừ lương và sa thải nhân viên nếu họ không tuân thủ quy định chích ngừa của công ty. Một bản ghi nhớ của ban lãnh đạo Google cho biết nhân viên có đến ngày 3 tháng 12 để khai báo tình trạng chích ngừa hoặc nộp đơn xin miễn trừ y tế hoặc tôn giáo.

Công ty cho biết sau ngày đó, họ sẽ bắt đầu liên lạc với những nhân viên chưa đăng tải tình trạng chích ngừa hoặc chưa được chích ngừa, cũng như những người có yêu cầu miễn trừ không được chấp thuận. Tài liệu cho biết những nhân viên không tuân thủ các quy định chích ngừa trước thời hạn ngày 18 tháng Giêng sẽ bị buộc phải nghỉ có lương trong 30 ngày. Sau đó, họ sẽ phải nghỉ việc không lương trong tối đa sáu tháng, sau đó là chấm dứt hợp đồng.

Phần lớn ngành kỹ thuật tiếp tục trì hoãn kế hoạch làm việc trực tiếp, và các công ty lớn và nhỏ chuẩn bị lịch trình làm việc linh hoạt giữa trực tuyến và trực tiếp. Tuy nhiên, Google đang yêu cầu nhân viên của họ làm việc trực tiếp ít nhất 3 ngày 1 tuần, và bản ghi nhớ cho thấy công ty không còn kiên nhẫn với những nhân viên chưa chích ngừa.

Chính quyền Tổng thống Biden đã ra lệnh cho các công ty Hoa Kỳ có 100 nhân viên trở lên phải có chính sách chích ngừa đầy đủ hoặc xét nghiệm thường xuyên trước ngày 18 tháng Giêng. Một tòa án liên bang đã tạm thời ngăn lệnh vào đầu tháng 11, nhưng Google cho biết họ sẽ làm theo lệnh của Tổng thống Biden.

 

TAGS: Google