11/12/2014 | 0

Google đóng cửa Google News ở Tây Ban Nha

Google đóng cửa Google News ở Tây Ban Nha

Madrid, Tây Ban Nha. (Reuters) – Hôm nay Google cho biết sẽ đóng cửa dịch vụ tin tức ở Tây Ban Nha vào tuần tới để tuân theo pháp luật cho phép các nhà xuất bản có thể buộc các trang internet phải trả tiền bản quyền khi đăng lại tựa đề hay một phần nội dung các bản tin.

Qua bản tuyên bố, Google nói rằng luật mới làm cho Google không thể chịu đựng, sẽ ngưng dịch vụ tại Tây Ban Nha vào ngày 16 tháng 12 và loại bỏ các nhà xuất bản Tây Ban Nha ra khỏi Google trên toàn thế giới. Quyết định của Google sẽ làm độc giả ở Châu Mỹ La Tinh không thể tìm đọc được những đề mục của các nhà xuất bản Tây Ban Nha trên Google News.

Phát ngôn viên Anais Perez của Google Tây Ban Nha nói rằng Google News là sản phẩm miễn phí, không có quãng cáo và không có lợi tức cho nên công ty sẽ thiệt hại nếu phải trả tiền bản quyền. Luật bản quyền mới của Tây Ban Nha sẽ có hiệu lực vào tháng Giêng. Quyết định của Google kết thúc cuộc tranh cãi kéo dài một thập niên, những nhà sản xuất tin nói rằng Google đã làm cho họ mất độc giả, mất lợi tức, trong lúc Google kiếm tiền dễ dàng. Quyết định của Google cũng đã được đưa ra trong lúc các nhà chính trị, các nhà qui luật, tòa án Âu Châu đang vận động ngăn chận quyền lực quá lớn của Google trong thị trường tìm kiếm trên internet. Bà Anais Perez nói rằng internet là căn bản của quyền tự do thông tin, quyền của người dùng để chia xẻ tin tức.

Càng nhiều người dùng, tin tức càng phổ biến sâu rộng. Trong trường hợp Google News đóng cửa sẽ ít người chia xẻ thông tin hơn và bà ta nghĩ đây là một hình thức giới hạn tự do báo chí. Những nhà xuất bản ở Đức, ở Pháp cũng đang thúc đẩy đưa ra luật bản quyền mới buộc Google và các trang web khác phải trả tiền khi đăng các tin tức của họ. Luật mới cũng đòi hỏi các nhà xuất bản muốn tin của họ có thể tìm qua Google search phải rõ rệt cho phép công ty làm điều này. (Huệ Võ)

Cùng chuyên mục