02/12/2023 | 194

GOOGLE BẮT ĐẦU TIẾN TRÌNH XÓA TÀI KHOẢN GMAIL KHÔNG HOẠT ĐỘNG

GOOGLE BẮT ĐẦU TIẾN TRÌNH XÓA TÀI KHOẢN GMAIL KHÔNG HOẠT ĐỘNG

Google sẽ bắt đầu xóa các tài khoản không được sử dụng hoặc không đăng nhập trong ít nhất hai năm. Điều đó có nghĩa là email, Google Drive, Google Docs, Calendar và Photos sẽ bị xóa khỏi các tài khoản không hoạt động này. Theo ABC News, Google đã công bố hành động này từ hồi tháng 5 như một phần trong nỗ lực bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa bảo mật. Google cho biết các tài khoản bị quên thường dựa vào mật khẩu cũ hoặc mật khẩu được sử dụng lại và có thể đã bị xâm phạm, bị đánh cắp danh tính và spam. Để duy trì tài khoản, người dùng phải đăng nhập vào email của họ hai năm một lần. Google cho biết bất kỳ hành động nào sau đây cũng sẽ ngăn tài khoản bị xóa: đó là đọc/gửi email, sử dụng Google Drive, xem video YouTube, tải xuống ứng dụng trên cửa hàng Google Play hoặc sử dụng Google Tìm kiếm. Google cho biết chính sách này chỉ áp dụng cho tài khoản cá nhân chứ không áp dụng cho các tổ chức như trường học hay doanh nghiệp. Các tài khoản có video YouTube cũng sẽ được miễn. Những tài khoản đầu tiên bị xóa sẽ là những tài khoản đã được tạo và không bao giờ được sử dụng lại.