01/03/2021 | 3

Gói viện trợ COVID-19 sẽ gia hạn trợ cấp thất nghiệp thêm 5 tháng

Gói viện trợ COVID-19 sẽ gia hạn trợ cấp thất nghiệp thêm 5 tháng

Ảnh: Reuters

Vào thứ bảy (ngày 27 tháng 2), gói viện trợ COVID-19 trị giá 1.9 nghìn tỷ mỹ kim được Hạ viện thông qua sẽ gia hạn trợ cấp thất nghiệp cho người dân Hoa Kỳ thêm 5 tháng, đồng thời cung cấp cho họ thêm 400 mỹ kim mỗi tuần. Hiện tại, gói viện trợ đã được gửi đến Thượng viện để xem xét. Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện có thể thông qua dự luật với một cuộc bỏ phiếu đa số đơn giản bằng cách sử dụng luật ngân sách được gọi là reconciliation. Đảng Dân chủ hy vọng dự luật sẽ được gửi đến cho Tổng thống Joe Biden ký thông qua trước ngày 14 tháng 3. Khi đó, hàng triệu người sẽ mất trợ cấp thất nghiệp nếu không có luật bổ sung.

Theo Bộ Lao động, hơn 19 triệu người Hoa Kỳ đã nhận trợ cấp vào đầu tháng Hai. Dự luật, được gọi là American Rescue Plan Act of 2021, sẽ tăng thời gian hưởng các quyền lợi được cung cấp thông qua các chương trình cứu trợ đại dịch cho đến ngày 29 tháng 8.

Các chương trình đó bao gồm Pandemic Unemployment Assistance (PUA) cho những người lao động tự do, lao động tạm thời và những người lao động khác không đủ điều kiện nhận trợ cấp ở cấp độ tiểu bang; và Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC) sẽ trả thêm trợ cấp cho những người thất nghiệp dài hạn. Dự luật sẽ cung cấp cho người nhận PUA tối đa 74 tuần trợ cấp, tăng từ 50. Người nhận PEUC sẽ nhận được tối đa 48 tuần thay vì 24 tuần. Bên cạnh đó, những người nhận trợ cấp cũng sẽ nhận được thêm 400 mỹ kim mỗi tuần cho đến hết ngày 29 tháng 8.

Theo Bộ Lao động, trung bình trong tam cá nguyệt thứ 3 năm ngoái, trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang đã thay thế khoảng 38% tiền lương trước khi sa thải cho người lao động. Thêm 400 mỹ kim một tuần sẽ nâng mức này lên 86%. Dự luật cũng sẽ cung cấp thêm 100 mỹ kim mỗi tuần cho một số công nhân tự kinh doanh. Người lao động đủ điều kiện nhận trợ cấp này nếu họ kiếm được ít nhất 5,000 mỹ kim thu nhập ròng và không nhận được PUA.   (BBT)