31/12/2020 | 24

Gói hỗ trợ COVID-19 mới sẽ giúp người nhận food stamps có thêm 15% trợ cấp hàng tháng

Gói hỗ trợ COVID-19 mới sẽ giúp người nhận food stamps có thêm 15% trợ cấp hàng tháng

Ảnh: Reuters

Gói viện trợ Covid-19 mới nhất đã mở rộng trợ cấp lương thực cho hàng triệu người Hoa Kỳ đang gặp khó khăn về tài chính vì đại dịch coronavirus.

Dự luật kích thích kinh tế trị giá 900 tỷ mỹ kim được Tổng thống Trump ký hôm Chủ nhật (ngày 27 tháng 12) phân bổ 13 tỷ mỹ kim cho Chương trình SNAP (food stamps), để cấp phiếu thực phẩm dành cho người nghèo Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, lợi ích sẽ được tăng thêm 15% một tháng cho tất cả người nhận. Ngoài ra, dự luật cũng dành hàng triệu mỹ kim để hỗ trợ các ngân hàng thực phẩm và các chương trình như Meals on Wheels.

Nạn thiếu lương thực đã trở thành một vấn đề phổ biến trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Covid-19, đặc biệt là sau khi các khoản cứu trợ như khoản thanh toán trực tiếp 1,200 mỹ kim và trợ cấp thất nghiệp bổ sung 600 mỹ kim mỗi tuần theo Đạo luật CARES đã hết hạn.

Vào cuối tháng 9, gần 20% tổng số người lớn và 40% các gia đình có ít nhất một người lớn bị mất việc làm cho biết tình trạng thiếu lương thực. Nhờ gói kích thích, tất cả những người nhận SNAP sẽ nhận được khoản trợ cấp hàng tháng tăng 15%, kéo dài từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021. Số tiền đó tăng thêm khoảng 25 mỹ kim mỗi người, mỗi tháng.

Mức tăng thất nghiệp liên bang 300 mỹ kim một tuần trong dự luật sẽ không được tính vào thu nhập của mọi người khi họ nộp đơn xin SNAP, khiến nhiều người thất nghiệp có thể đủ điều kiện. Dự luật này cũng giúp sinh viên đại học có thu nhập thấp dễ dàng đủ điều kiện nộp đơn SNAP hơn. (BBT)