Giúp người vô gia cư ở San Jose trong đại dịch COVID-19

Dịch Covid-19 bùng phát, số người vô gia cư tiếp tục tăng tại San Jose. Hiện nay có rất nhiều tổ chức xã hội cũng như nhiều thiên nguyện viên giúp đỡ cho người vô gia cư. Phóng viên Vũ Nhân từ San Jose tường trình trong phóng sự sau đây: