17/08/2023 | 32

Giuliani bị ‘gậy ông đập lưng ông,’ xin ông Trump trợ giúp, nhưng bị ‘lơ’ | Xoáy Tin