Giữ lửa ông bà

Người dân không thờ sai ai bao giờ. Bất chấp chế độ cộng sản buộc phải lập thêm một bàn thờ ông Hồ Chí Minh, các đình, làng miền Nam vẫn bảo ban nhau gìn giữ bếp lửa truyền thống của ông bà để lại. Không quá lời khi nói rằng từ những hình ảnh quây quần bên bếp lửa của lễ kỳ yên, cho thấy dù chế độ cộng sản có chủ tâm tiêu diệt tín ngưỡng, nhưng cũng phải lui bước trước những sinh hoạt đầy nhân bản, phóng khoáng của người dân Việt.