Giọt nước mắt cho Nhà thờ Đức Bà Paris

Chiều ngày 16 tháng 4 vừa qua, một trận hoả hoạn đã thiêu cháy một phần Thánh đường Notre Dame de Paris ( Nhà thờ Đức Bà), thiệt hại của ngôi nhà thờ được xây từ thế kỷ 12 có thể lên đến hàng tỉ dollars. Đám cháy được cho là do bất cẩn khi đang trùng tu lại thánh đường này. Phóng viên SBTN ở Pháp gửi về bài tường trình.