18/06/2015 | 0

Giống doanh nghiệp, dân cũng đang oằn lưng cõng quá nhiều khoản phí!

Giống doanh nghiệp, dân cũng đang oằn lưng cõng quá nhiều khoản phí!

Sáng ngày 18/6/2015 khi bàn về dự thảo Luật phí và lệ phí tại buổi thảo luận tại quốc hội, đại biểu Trương Văn Vở của tỉnh Đồng Nai đã phải chua chát thốt lên: “Dân đang oằn lưng cõng quá nhiều khoản phí!”. Rất nhiều đại biểu khác cũng đồng tình và cho rằng, dự thảo luật cần điều chỉnh theo hướng thu gọn, rà soát giảm các khoản phí vô lý, tránh tình trạng phí chồng phí để giảm gánh nặng cho người dân.

Trước diễn đàn quốc hội, ông Vở cho rằng mục tiêu của dự luật phải làm rõ tính công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tránh mở rộng thêm quá nhiều khoản phí, lệ phí khiến dân phải oằn lưng ra cõng. Ông nói có một số tên loại phí mà ông đọc cũng không hiểu, như “lệ phí hoa hồng chữ ký”!

Đồng tình quan điểm trên, ông Huỳnh Văn Tiếp đề nghị loại bỏ một số danh mục phí, lệ phí không phù hợp, như phí sử dụng tạm thời lòng lề đường, hè phố. Một đại biểu khác của thành phố Sài Gòn còn cho rằng dự luật cần phải quan tâm đến tính công bằng. Vì thực tế lâu nay người dân phản ảnh có quá nhiều khoản phí và lệ phí còn không công bằng, xâm phạm lợi ích của người dân.

Đi vào thực tế, các đại biểu đề nghị bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí. Thí dụ như việc thu phí sử dụng đường bộ đối với mô-tô, vì khoản phí này không được người dân đồng tình, không hợp lý, thiếu công bằng, khó công khai minh bạch, khó thực hiện trong xã hội.

Nhiều người cho rằng nên có sự phân cấp rõ ràng một số khoản phí, tránh tình trạng cơ quan chính quyền ôm đồm nhiều khoản phí một cách không cần thiết.

Luật nên quyết liệt hơn. Nếu lãnh đạo địa phương đưa ra phí, lệ phí không đúng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ không chỉ dừng lại ở nhắc nhở, kiểm điểm như nhiều địa phương khác đã làm.

Cuộc bàn cãi qua lại cho thấy lâu nay chuyện lạm thu phí và lệ phí diễn ra như một chuyện bình thường. Thỉnh thoảng xuất hiện thêm vài loại phí…lạ như “phí hoa hồng chữ ký” cũng hết sức bình thường. Cuối cùng chỉ có người dân là phải nai lưng ra cõng phí suốt đời.

Tú Thanh / SBTN