giới trẻ tại calgarỵ tiếp tay vận động ký thỉnh nguyện thư triệu con tim một tiếng nói

giới trẻ tại calgarỵ tiếp tay vận động ký thỉnh nguyện thư triệu con tim một tiếng nói

Tin Calgary – Sau đây là những hình ảnh sơ khởi từ Calgary tỉnh bang Alberta của Canada, khi những sinh viên Việt Nam tại đây đã dựng một bàn tại University of Calgary Hall vào cuối tuần qua để vận động mọi người ký vào thỉnh nguyện thư Triệu con tim một tiếng nói. Ban tổ chức cho biết đến khoảng 2 giờ trưa, con số người ký tên vào thỉnh nguyện thư đã đông nghẹt và lên đến hơn 300 chữ ký, khiến cho các em không đủ nhân lực đã phải nhờ mọi người ký vào giấy rồi sau đó sẽ cho vào máy điện toán. Tính đến cuối ngày đã có hơn 400 chữ ký được thu nhận. Ban tổ chức cho biết sẽ gửi video sau đến SB-TN để tường thuật lại buổi vận động này, khi nào chúng tôi nhận được sẽ phổ biến để mọi người có thể theo dõi.