Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Giới trẻ San Jose tưởng niệm Quốc Hận lần thứ 43

Giới trẻ San Jose tưởng niệm Quốc Hận lần thứ 43

Thứ Hai 30/4/2018, buổi lễ tưởng niệm 43 năm Quốc Hận đã được giới trẻ San Jose tổ chức tại City Hall. Đây là chương trình song ngữ Anh – Việt nhằm tạo điều kiện cho giới trẻ lớn lên tại Hoa Kỳ nối kết thế hệ đi trước và thế hệ trẻ, cũng như là những cộng đồng khác.