Giới trẻ San Jose tưởng niệm Quốc Hận lần thứ 43

Thứ Hai 30/4/2018, buổi lễ tưởng niệm 43 năm Quốc Hận đã được giới trẻ San Jose tổ chức tại City Hall. Đây là chương trình song ngữ Anh – Việt nhằm tạo điều kiện cho giới trẻ lớn lên tại Hoa Kỳ nối kết thế hệ đi trước và thế hệ trẻ, cũng như là những cộng đồng khác.