Giới thiệu môn thể thao PickleBall đến cộng đồng Việt Nam

Pickleball là một môn chơi thể thao đã có từ lâu, thích hợp cho mọi lứa tuổi, gần đây đã được giới thiệu tới cộng đồng người Việt tại nam California.