Giới thiệu Đại tá Bác sĩ Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt Hoàng Ngọc Tuấn

Giới thiệu Đại tá Bác sĩ Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt Hoàng Ngọc Tuấn

Đại Tá Hoàng Ngọc Tuấn và song thân

Năm 2014, Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn là một trong bốn Trung tá Hải quân gốc Việt được chọn thăng cấp Đại tá. Trong năm 2015, tất cả bốn vị đều đã được thăng cấp Đại tá. Đó là Đại tá Phạm Ngọc Tuấn, ngành tình báo Hải quân; Đại tá Hồ Thi Hoa, ngành Cơ khí Hải quân; Đại tá Đỗ Thái Sơn Duy, ngành chỉ huy chiến đấu và Đại tá Hoàng Ngọc Tuấn, ngành Y sĩ Hải quân. Hiện nay người Việt mang cấp Đại tá còn tại ngũ trong Hải quân Hoa Kỳ là 10 vị.

Năm 2013, khi còn là Trung tá Bác sĩ trưởng của toán Quân y giải phẫu Hải quân thuộc Hải đội đặc nhiệm thủy bộ, Đệ ngũ hạm đội (U.S, Fifth Fleet), Bác sĩ Hoàng Ngọc Tuấn đã thiết kế chương trình huấn luyện cấp cứu và giải phẫu thương binh trên các chiến hạm trong tình trạng hải chiến xảy ra. Toán Quân y Hải quân của Bác sĩ Tuấn được bố trí trên chiến hạm yểm trợ thủy bộ USS Boxer (LHD 4).

Sau thời gian thao dợt và thực tập trên biển, chương trình huấn luyện cấp cứu và giải phẩu thương binh trên chiến hạm đã được đánh giá thành công. Trung tá Tuấn nhấn mạnh: “Chúng tôi cố gắng thực hiện tất cả những trường hợp cấp cứu thương binh để giảm thiểu thương vong. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi… “.

Sau chương trình huần luyện cấp cứu và giải phẫu thương binh trong lúc chiến đấu trên biển, Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn đã phối hợp cùng với các toán Quân y hải quân Hoàng Anh và Quân y Hải quân các quốc gia đồng minh tổ chức nhiều cuộc thao dợt và thực tập cấp cứu trên biển rất thành công, được ngành Quân y Hải quân Hoa Kỳ và đồng minh áp dụng.

Theo quy định trong hệ thống thăng cấp của Hải quân Hoa Kỳ, thì 50% Trung tá trong danh sách được chọn (selections) sẽ được thăng cấp lên Đại tá (promotions), sau khi danh sách chuyển qua Thượng viện duyệt xét. Để trở thành những Đại tá Hải quân Hoa Kỳ, Đại tá Hoàng Ngọc Tuấn, Phạm Tuấn Ngọc, Hồ T Hoa, Đỗ Thái Sơn Duy đã vượt qua nhiều thử thách từ khi còn là Sĩ quan cấp úy.

Họ là những sĩ quan Hải quân xuất sắc ngoại hạng. Được thăng cấp Đại tá, các vị ấy phải dự tranh bằng tài năng với các sĩ quan đồng cấp bậc khác (trong Hải quân Hoa Kỳ có khoảng 7,028 Trung tá và 3,390 Đại tá hiện dịch). Họ là những sĩ quan cao cấp Hải quân Hoa Kỳ sáng giá, có thể trở thành những Phó đề đốc trong tương lai.

Cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ và trên toàn Thế giới rất hãnh diện về họ, những người con ưu tú mang giòng máu Việt làm rạng rỡ cho dân Việt nơi xứ người, là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tị nạn.

Trung tá Bác sĩ Hải quân Hoàng Ngọc Tuấn trong chuyến thao dợt cấp cứu trên biển cùng với toán Quân y Hải quân Hoàng Gia Anh.

Nam Yết / SBTN