Giới thiệu chương trình song ngữ Việt – Anh của trường công lập Boston

Đối với những gia đình di dân tại Hoa Kỳ nói chung và người gốc Việt nói riêng, giáo dục phổ thông song ngữ rất cần thiết trong việc phát triển học vấn và liên kết giữa các thế hệ trong gia đình. Tuy nhiên, việc vận động và tham gia các chương trình song ngữ tại các trường công lập tại Hoa Kỳ là một nỗ lực cực kỳ khó khăn để có được ngân quỹ và trợ giúp cho các chương trình song ngữ từ sở giáo dục và chính quyền sở tại. Tại trường công lập Boston, một nhóm phụ huynh và chuyên viên gốc Việt đã thành công vận động cho chương trình song ngữ Việt-Anh để hỗ trợ cho các trẻ em gốc Việt phát triển cả hai ngôn ngữ bắt đầu từ các lớp mầm non. Chương trình được thành lập ra sao? Mục đích của chương trình là gì? Và làm thế nào để phụ huynh có thể tham gia? Sau đây chúng tôi sẽ tiếp chuyện với hai thành viện trong ban vận động đó là cô Phương Đài Nguyễn và cô Liễu Nguyễn để biết thêm về chương trình song ngữ Việt-Anh vừa được thành lập như sau.