17/01/2016 | 2

Giới phân tích không tin Đài Loan đòi độc lập bất chấp hoà bình

Giới phân tích không tin Đài Loan đòi độc lập bất chấp hoà bình

Bắc Kinh, Hoa Lục. (Reuters) – Yin Cunyi, một phó trưởng khoa của Viện Nghiên cứu Đài Loan tại Trường đại học Thanh Hoa của Hoa Lục tuyên bố tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay rằng, chiến thắng của bà Thái Anh Văn không có nghĩa là cư dân Đài Loan ủng hộ nền độc lập của Đài Loan, trong khi việc duy trì hoà bình tiếp tục là khuynh hướng đáng quan tâm.

Bà Thái, ứng cử viên của Đảng Dân Tiến tại Đài Loan, viết tắt là DPP đã đánh bại đối thủ chính trong cuộc bầu cử tổng thống, ông Eric Chu của Quốc Dân Đảng viết tắt là KMT đang cầm quyền. Yin cho rằng, người dân Đài Loan biết rõ cái gì là nền tảng của nền hoà bình tại Đài Loan. Theo Yin, Hoa Lục hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cho nên bất kỳ quốc gia nào ủng hộ nền độc lập Đài Loan sẽ gặp khó khăn, và dễ dàng nhụt chí. Vẫn theo Yin thì người dân ở cả hai vùng eo biển Đài Loan đều mong muốn hoà bình và khát vọng này không bao giờ thay đổi.

Yin cho rằng KMT thua trong cuộc bầu cử vì thất bại trong việc phát triển kinh tế khiến dân chúng bất mãn, và DPP sẽ gặp khó khăn khi thúc đẩy kinh tế mà không chú tâm đến việc cải thiện mối quan hệ với Hoa Lục. (Song Châu)