Giới khởi nghiệp ở Việt Nam sẽ “chết” vì điều 292?

Có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại 86 năm của cộng sản Việt Nam, một bộ luật của cộng sản bị đình hoãn thi hành khi chỉ còn vài hôm nữa thôi là có hiệu lực. Trước đó, giới luật sư tin rằng bộ luật hình sự mới sẽ giúp bớt đi chuyện án oan sai từ giai đoạn điều tra. Cũng không ít ngờ vực nguyên do dừng vì nếu thi hành luật mới, các quan tham khó thể hạ cánh an toàn. Còn với những doanh nhân khởi nghiệp, bộ luật hình sự mới này sẽ dễ dàng bỏ tù họ từ điều 292.