29/03/2018 | 6

Giới học giả Úc chia rẽ trước việc chính phủ tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của Trung Cộng

Giới học giả Úc chia rẽ trước việc chính phủ tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của Trung Cộng

Canberra, Úc. (Reuters) – Việc Úc tìm cách giảm bớt sự can thiệp của Trung Cộng vào các vấn đề nội bộ, đã dẫn đến sự chia rẽ trong giới học giả nước này, vì lo ngại sự việc sẽ gây ra tâm lý kỳ thị chống lại cộng đồng người Úc gốc Hoa.

Hai nhóm học giả nổi tiếng ở Úc mới đây đã công bố các lá thư bày tỏ ý kiến của họ, với lập trường rất khác nhau. Vào tuần trước, 30 học giả chuyên nghiên cứu về Trung Cộng đã công bố một lá thư chỉ trích các dự luật mới của chính phủ, vốn có tác dụng đối phó các ảnh hưởng từ nước ngoài. Các dự luật, hiện đang được một ủy ban quốc hội xem xét, yêu cầu mọi người và tổ chức, vận động hành lang cho nước ngoài, đều phải thông báo mục tiêu hoạt động và lợi ích của họ. Các học giả nói rằng, họ không thấy bằng chứng gì cho thấy Trung Cộng đang tìm cách can thiệp chính trị vào Úc. Và các dự luật mới đang tạo ra sự nghi ngờ và kỳ thị đối với cộng đồng người Úc gốc Hoa nói chung.

Ngược lại, một nhóm học giả khác, vào ngày thứ Tư, 28 tháng 3, đã viết một lá thư nói rằng, các dự luật kềm chế sức ảnh hưởng của Trung Cộng là rất cần thiết. Nhóm học giả này khẳng định, Bắc Kinh đang cố gắng can thiệp vào nội bộ Úc và gây ảnh hưởng đến cộng đồng người Hoa địa phương. Các dự luật của chính phủ là cần thiết để bảo vệ tự do chính kiến, quyền dân chủ, và an ninh quốc gia.

Úc có khoảng 1.2 triệu người gốc Hoa, chiếm 5% dân số. Chính phủ Canberra vào tháng 12 năm ngoái đã công bố một loạt các dự luật, nhằm kiểm soát sự can thiệp của nước ngoài vào chính trường Úc. (Ngô Bảo)