07/02/2016 | 1

Giới dân chủ VN phát động phong trào cử tri độc lập ứng cử vào Quốc Hội

Giới dân chủ VN phát động phong trào cử tri độc lập ứng cử vào Quốc Hội

Tiến sĩ Nguyễn Quang A

Các nhà hoạt động đưa ra kế hoạch, theo đó mỗi tỉnh thành sẽ có ít nhất 5 ứng cử viên độc lập ra ứng cử đại biểu các cấp tỉnh, huyện và xã. Hiện nay trên Facebook đã có một diễn đàn chính thức để vận động cho những ứng cử viên độc lập.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong những người tiên phong ứng cử cũng đang bắt đầu quá trình thăm dò chuẩn bị để ứng cử vào quốc hội vào tháng 5 năm 2016 tới đây.

Ông Nguyễn Quang A sinh năm 1946 tại tỉnh Bắc Ninh, là một doanh nhân, tiến sĩ khoa học, nhà nghiên cứu và nhà hoạt động xã hội người Việt. Ông là cựu Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS, đã tự giải thể để phản đối nhà cầm quyền cộng sản. Ông cũng là thành viên của Diễn đàn Xã hội dân sự, một diễn đàn hướng đến “trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”

Vào ngày 04/02/2016, ông Nguyễn Quang A đã kêu gọi người dân ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và cũng tuyên bố tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa này.

Trả lời phỏng vấn BBC vào ngày 5 tháng 2, ông Nguyễn Quang A cho biết mục đích chính của việc tự ứng cử của mình là cổ động những người cảm thấy mình có đủ năng lực ra ứng cử.

Ông đồng thời cũng muốn tạo ra một “đợt học tập”, để “mọi người biết rằng bầu cử là thế nào, dân chủ là ra sao”.

“Tôi không đặt việc trúng cử, hay vào sâu các vòng sau là mục tiêu chính. Tôi muốn dấy lên một phong trào để người dân học hỏi, các cơ quan nhà nước cũng phải học hỏi, từ đó tác động thay đổi nhận thức một cách từ từ.” – Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với BBC.

Từ trước tới nay, việc đề cử và bầu cử Quốc Hội hay hội đồng các cấp đều chỉ được làm theo chỉ thị của Đảng Cộng sản. Nhiều nhà hoạt động trong nước bày tỏ hy vọng rằng kỳ bầu cử Quốc Hội và hội đồng các cấp diễn ra vào tháng 5 năm nay sẽ có nhiều ứng cử viên độc lập tham gia tranh cử.

Một số nhà hoạt động qua mạng xã hội tuyên bố rằng nếu nhà cầm quyền chấp nhận việc các ứng cử viên độc lập tham gia tranh cử, thì điều đó mới chứng thực cuộc bầu cử diễn ra công bằng, dân chủ và đáp ứng nguyện vọng và yêu cầu của người dân.

Ân Thiên / SBTN