21/03/2016 | 0

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp

Lesbos, Hy Lạp. (Reuters) – Trên 18 viên chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tới đảo Lesbos của Hy Lạp trong ngày Thứ Hai để giúp thi hành bản hiệp định ngăn chận di dân với Liên Âu.

Viên chức Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm việc với chính quyền Hy Lạp đã tới hải cảng Mytilini trên chiếc phà hành khách của Thổ Nhĩ Kỳ. Một ngày sau khi bản hiệp định bắt đầu có hiệu lực, chính quyền Hy Lạp cho biết đã có 1,662 di dân tới các đảo Hy Lạp, gần gấp đôi con số ngày Chủ Nhật. Theo hiệp định giữa Liên Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, di dân, trong đó có người Syria, tới các đảo Hy Lạp từ ngày 20 tháng 3 sẽ bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ sau khi ghi danh và nạp đơn xin tạm trú. Liên Âu đã ấn định vào ngày 4 tháng Tư, Hy Lạp phải sẵn sàng cho tiến trình đánh giá đơn xin tạm trú nhanh chóng, hứa đưa qua Hy Lạp một lực lượng khoảng 4,000 nhân viên, trong đó có thẩm phán, thông dịch viên, tuần duyên để giúp Hy Lạp quyết định các trường hợp.

Theo bản hiệp định, Ankara sẽ giúp ngăn chận di dân dùng bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ qua Hy Lạp, nhận lại tất cả di dân. Đổi lại, Liên Âu sẽ nhận hàng ngàn người tỵ nạn trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ, trợ cấp thêm tiền cho Thổ Nhĩ Kỳ, nhanh chóng cấp qui chế tự do chiếu khán cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ và tiến hành nhanh thủ tục nhận Thổ Nhĩ Kỳ vào Liên Âu. Bản hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ ngày Chủ Nhật, 20 tháng 3, nhằm đóng cửa con đường đã đưa khoảng một triệu di dân qua Âu Châu trong năm 2015. Tuy nhiên, các tổ chức tranh đấu nhân quyền cho rằng các nước Âu Châu đóng cửa với những người đào thoát chiến tranh, đang đi tìm sự sống là vi phạm pháp luật quốc tế, nhiều người cho rằng hiệp định cũng sẽ không ngăn chận di dân hữu hiệu, các tổ chức buôn lậu người sẽ tìm những con đường mới đưa di dân qua Âu Châu.

Con số trong ngày Thứ Hai cho thấy hiện đang có khoảng 50,000 di dân đang bị kẹt tại Hy Lạp. (Hồng Tú)