19/12/2018 | 1

Giới bất đồng chính kiến nêu yêu sách gồm 8 điểm

Giới bất đồng chính kiến nêu yêu sách gồm 8 điểm

Một số trí thức hay đưa ra phản biện: Giáo sư Trần Huệ Chi, Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải, và nhà văn Nguyên Ngọc

Tin từ Hà Nội, Việt Nam – Ngày 19/12/2018, nhân kỷ niệm 100 năm sự kiện “Yêu sách của dân tộc An Nam” được gửi đến Hội nghị các nước thắng trận trong Đệ nhị Thế chiến, giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam cũng nêu ra một yêu sách gồm tám điểm lên nhà cầm quyền CSVN ở Hà Nội.

Bản yêu sách này đưa ra yêu cầu thứ nhất là đòi trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm, những người bị giam giữ chỉ vì thực hiện các quyền con người, về dân sự và chính trị được ghi trong luật pháp Việt Nam và luật quốc tế.

Tại điểm thứ hai, bản yêu cách đòi chính quyền độc tài CSVN phải cải cách căn bản nền pháp lý để mọi người dân được hưởng các đảm bảo pháp lý như nhau, xoá bỏ những luật và điều luật đặc biệt dùng làm công cụ khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân.

Tiếp đó, bản yêu sách đòi Việt Nam thực thi quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, công nhận báo chí tư nhân, chấm dứt chế độ kiểm duyệt dưới mọi hình thức, kể cả các quy định kiểm soát thông tin trên mạng.

Bản yêu sách cũng đòi chính quyền Hà Nội ban hành và thi hành nghiêm túc luật về hội với nội dung bảo đảm quyền tự do lập hội và tự do hội họp; đảm bảo quyền tự do cư trú và đi lại, quyền tự do học tập và học thuật cũng như phi chính trị hoá trường học.

Những người soạn thảo yêu sách yêu cầu thực hiện tam quyền phân lập và tiến hành trưng cầu ý dân đối với những đạo luật có tác động lớn đến đời sống đông đảo người dân và an nguy quốc gia.

Cuối cùng, bản yêu sách đòi thực hiện chế độ bầu cử tự do, công bằng, minh bạch, xoá bỏ cơ chế “đảng cử dân bầu.”

Những người khởi xướng yêu sách tin rằng, chính quyền CSVN thực hiện những yêu sách này là con đường duy nhất đưa nước Việt Nam thoát khỏi thực trạng trì trệ về kinh tế, thối nát về chính trị xã hội, và nguy cơ đánh mất chủ quyền quốc gia vào tay ngoại bang.

Họ cũng kêu gọi mọi người Việt Nam hãy thực hiện các quyền hiến định của mình mà không đợi ai cho phép; bằng cách đó gây sức ép buộc chính quyền ban hành và thực thi các đạo luật đảm bảo những quyền hiến định, nghiêm trị bất kỳ ai hay tổ chức nào cản trở việc công dân Việt Nam thực hiện những quyền thiêng liêng đó của mình.

Cuối cùng, nhóm khởi xướng đề nghị Liên Hợp Quốc và các quốc gia đối tác với Việt Nam quan tâm đến nguyện vọng, ý chí của người dân Việt Nam để có tác động cần thiết, giúp cho những yêu sách nói trên được đáp ứng thuận lợi.

Những nhóm khởi xướng bao gồm 8 tổ chức: Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập, đại diện Bauxite Việt Nam, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Đàn Chim Việt (Ba Lan), Hội Bầu bíTtương thân, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và Nhóm Văn Lang Praha.

Ngay trong ngày đầu tiên, Bản yêu sách 2019 thu hút được hơn 100 chữ ký của người Việt ở nhiều nơi trên thế giới.

Quốc Ngữ