06/09/2014 | 1

Giỗ Tỗ Nghề Hát

Hàng năm, cứ vào ngày ngày 12 Tháng Tám âm lịch là các đoàn hát đều có tổ chức Lễ Giỗ Tổ nghề hát. Lịch sử của nghề ca hát, khởi đầu là nghệ thuật hát Xẩm và đây cũng là một loại hình nghệ thuật được lưu truyền trong dân gian có chiều dài lịch sử sâu sắc đáng được trân trọng. Tương truyền rằng, Ông Tổ Nghề Hát là một hoàng tử thời Trần tên là Trần Quốc Tĩnh. Mời quý vị xem chương trình để hiểu rõ thêm về nguồn gốc của ngày Giỗ Tổ Nghề Hát.