Giỗ tổ Hùng Vương tại Boston, Massachusetts

Bảo tồn văn hóa, lịch sử cha ông là trách nhiệm của con cháu hậu sinh. Trong tinh thần duy trì truyền thống và lịch sử dân tộc ngàn đời, hàng năm cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts đều đứng ra tổ chức ngày giỗ tổ Hùng Vương để tưởng nhớ đến các vị vua Hùng đã có công lập nước và giữ nước. Một buổi lễ trang nghiêm và long trọng được tổ chức tại hội trường nhà thờ St Gregory thuộc thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Trong buổi lễ hôm nay chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của một số đông đồng hương và đại diện của các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng. Từ hào là một người Việt Nam máu đỏ da vàng, con rồng cháu tiên, ông Chiêm Bảo Nghi nói rằng tham gia các chương trình giỗ tổ như thế này nhắc cho ông biết mình vẫn còn là một người Việt Nam có cội có nguồn.