Giỗ tổ cải lương tại câu lạc bộ Mây Bốn Phương ở San Jose

Chủ Nhật ngày 18/09/2016, một buổi lễ giỗ tổ cải lương đã được nghệ sĩ Linh Châu tổ chức tại câu lạc bộ Mây Bốn Phương ở thành phố San Jose – California. Xin mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh và lắng nghe chia sẻ của nghệ sĩ Linh Châu trong phóng sự sau đây.