Giáo Viên Gốc Việt Được Trao Giải Thưởng Nhà Giáo Dục Xuất Sắc Tại Mỹ

Cô Taylor Thái, một giáo viên của trường tiểu học Margaret L. Donavan tại thành phố Randolph, tiểu bang Massachusetts vừa được tổ chức giáo dục Milken Educator Foundation trao giải thưởng nhà giáo dục xuất sắc năm 2021-2022, kèm theo phần thưởng danh giá này là số tiền thưởng $25,000 Mỹ kim. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện với cô giáo Thái qua phần phỏng vấn sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi.