02/10/2013 | 1

GIÁO VIÊN BRAZIL BIỂU TÌNH ĐÃ XÔ XÁT VỚI CẢNH SÁT

GIÁO VIÊN BRAZIL BIỂU TÌNH ĐÃ XÔ XÁT VỚI CẢNH SÁT

Tin Rio de Janeiro – Giáo viên biểu tình đòi tăng lương ở thành phố Rio de Janeiro đã xô xát với cảnh sát. Giáo viên đình công cách nay 46 ngày đã biểu tình bên ngoài tòa thị chính Rio trong lúc các nghị viên thành phố chuẩn bị bỏ phiếu đối với một ngân sách trả lương. Người biểu tình đòi hủy bỏ cuộc bầu phiếu, cho rằng ngân sách đang bỏ phiếu chưa đáp ứng đòi hỏi của giáo viên và thích ứng cho hệ thống giáo dục công. Các cuộc biểu tình ở Brazil diễn ra trong lúc Brazil chuẩn bị tổ chức World Cup 2014 và thế vận hội Olympic Muà Hè 2016. Người biểu tình đòi chính phủ dùng tiền để cải cách giáo dục, nâng cao mức sống người dân thay vì phung phí cho các biến cố thể thao.