28/02/2022 | 42

Giáo viên bị trừ thi đua vì nhiễm dịch COVID-19

Giáo viên bị trừ thi đua vì nhiễm dịch COVID-19

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 28 tháng 2 năm 2022 loan tin, nhiều giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội bày tỏ bất mãn vì bị lãnh đạo nhà trường trừ điểm thi đua, với nguyên nhân là họ bị nhiễm Covid-19 phải nghỉ dạy. Có 14 giáo viên trong tổng số 88 giáo viên của nhà trường đã bị nhiễm Covid-19. Các giáo viên cho biết, đầu năm họ phải ký cam kết thi đua là nếu giáo viên nghỉ dạy một ngày có phép thì sẽ bị trừ 2 điểm thi đua.

Trong thời gian vừa qua, mỗi giáo viên bị nhiễm dịch được nghỉ phép 7 ngày, theo quy định các giáo viên sẽ bị trừ 14 điểm thi đua, nhưng nhà trường “nương tay” chỉ trừ 10 điểm. Tuy nhiên, lãnh đạo trường cho biết, trong thời gian bị nhiễm dịch, một số giáo viên đã cố gắng dạy học online đầy đủ nên chỉ bị trừ 5 điểm thi đua.

Hành động trên của lãnh đạo trường Văn Điển khiến giáo viên bất mãn, vì lẽ ra nhà trường phải động viên họ trong lúc bị nhiễm dịch, buộc phải nghỉ ở nhà để điều trị, và tránh lây nhiễm cho cộng đồng; có giáo viên dù sức khoẻ ảnh hưởng vẫn phải cố gắng dạy online, nhưng nhà trường lại đưa ra án phạt cho họ.

An Nhiên