13/01/2018 | 1

Giáo Sư Thomas Bass: kiểm duyệt làm văn hóa hết phát triển ở Việt Nam

Giáo Sư Thomas Bass: kiểm duyệt làm văn hóa hết phát triển ở Việt Nam

Một quốc gia có thể phát triển thương mại mà không phát triển văn hóa hay không? Đó là một trong những câu hỏi được nêu lên trong cuốn sách mới của giáo sư Thomas Bass người Mỹ.

Trong cuốn sách mới mang tựa đề “Censorship in Vietnam: Brave New World”, tạm dịch “Chế Độ Kiểm Duyệt Ở Việt Nam: Sau Cuộc Đổi Dời”, tác giả đi đến một kết luận bi quan rằng, đảng cộng sản thực sự đã chặn đứng sự phát triển về văn hóa của Việt Nam. Ông ghi nhận, các nhà thơ trong nước không còn làm thơ, và các nhà văn không còn viết tiểu thuyết, trong khi cơ chế kiểm duyệt hiện hữu khắp nơi ngăn cản mọi tư tưởng đơm hoa kết trái.

Thomas Bass không phải là một tác giả xa lạ đối với Việt Nam. Năm 2009, ông xuất bản cuốn hồi ký “The Spy Who Loved Us” về điệp viên cộng sản Phạm Xuân Ẩn. Trong cuốn sách mới, giáo sư Bass, người đang dạy Anh ngữ tại trường Đại học ở Albany, Đại Học Tiểu Bang New York, mô tả Việt Nam là quốc gia có một trong những nền chính trị khép kín nhất thế giới. Một văn hóa im lặng ngự trị trong đảng cộng sản, khi các cuộc thảo luận quan trọng về chính sách luôn được giữ bí mật. Số thông tín viên ngoại quốc ít ỏi ở Việt Nam hầu hết không được tiếp cận với giới quyền lực, cho nên họ chỉ biết lắng nghe những tin đồn không thể phối kiểm. Người dân Việt Nam còn có ít thông tin hơn nữa. Mọi tin tức về hoạt động của đảng cộng sản được coi như chuyện riêng của đảng, được nhà nước giữ kín.

Ngoại trừ những blogger bất đồng trên truyền thông xã hội, nhà cầm quyền cộng sản xem như đã thành công trong việc ngăn cấm mọi tiếng nói độc lập qua việc kiểm soát chặt chẽ các cơ quan truyền thông. Được biết giáo sư Bass đã chọn đề tài kiểm duyệt cho cuốn sách mới, sau khi tranh cãi suốt 5 năm với các viên chức kiểm duyệt của nhà xuất bản ở Việt Nam về từng đoạn văn trong cuốn sách về điệp viên Phạm Xuân Ẩn.

Huy Lam / SBTN