02/02/2016 | 4

Giáo sư Nguyễn Đình Cống từ bỏ đảng Cộng sản và yêu cầu thay đổi thể chế chính trị

Giáo sư Nguyễn Đình Cống từ bỏ đảng Cộng sản và yêu cầu thay đổi thể chế chính trị

Giáo sư Nguyễn Đình Cống vừa tuyên bố ra khỏi Đảng CSVN.

Trong đơn tuyến bố được đăng tải trên trang Facebook cá nhân, giáo sư Nguyễn Đình Cống cho biết ông cảm thấy thất vọng vì Đảng vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác Lê qua Đại Hội Đảng XII.

Tuyên bố viết: “Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng , rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của Đảng. Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức Đảng góp ý kiến về việc từ bỏ CNML và thay đổi thể chế, viết ý kiến đóng góp cho Đại hội 12 với hy vọng đại hội sẽ có chuyển biến tốt về phía dân chủ. Thế nhưng ĐH 12 vẫn kiên trì CNML và đường lối chính trị cũ. Tôi thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong Đảng, cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với CNML và sự độc tài toàn trị của ĐCSVN.

Vậy tôi thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 03 tháng 02 năm 2016. Yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên tôi khỏi danh sách.”

Tuyên bố trên của Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã nhận hàng ngàn lượt chia sẻ trên Facebook. Gặp gỡ với giáo sư Cống, ông một lần nữa xác nhận với phóng viên SBTN về việc tuyên bố ra khỏi đảng: “Đảng cộng sản Việt Nam luôn kiên định đi theo tư tưởng Mác – Lênin. Nhưng tôi không đồng ý với chủ nghĩa ảo tưởng và đường lối quan điểm của đảng nên tôi xin ra khỏi đảng…”

Được biết, giáo sư Nguyễn Đình Cống năm nay đã gần 80 tuổi đời với 30 năm tuổi đảng. Ông vào đảng CSVN năm 1985, tại đảng bộ Đại học Xây dựng, lúc 48 tuổi và đã được phong chức danh Phó giáo sư, tiến sĩ, hiện nay là Giáo sư.

Hiện tại, giáo sư Nguyễn Đình Cống đã về hưu nhưng ông vẫn luôn tham gia vào các hoạt động thiển nguyện, nghiên cứu khoa học và hướng dẫn các nghiên cứu sinh làm đề tài nghiên cứu khoa học.

Giáo sư Cống nói thêm: “Tôi tin vào dân tộc Việt Nam và nay tôi tuyệt đối không tin vào đảng cộng sản. Tối chắc chắn rằng, trong tương lai dân tộc Việt Nam sẽ phải tiến tới dân chủ, đa nguyên, đa đảng. Hiện nay, nhiều đảng viên đã từ bỏ đảng cộng sản và không xa nhiều người sẽ hiểu rõ bản chất của đảng cộng sản cũng sẽ từ bỏ như tôi. Tôi ủng hộ cộng sản Việt Nam từ bỏ tư cách lãnh đạo độc tài toàn trị, và chuyển hướng dân chủ. Bởi xu hướng thế giới và tiến trình lịch sử của nhân loại đã chứng minh điều đó.”

Bên cạnh số âm thầm “tự ra khỏi Đảng”, càng ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên công khai bày tỏ sự bất đồng với đường lối, chính sách của giới lãnh đạo Đảng CSVN. Số cán bộ, đảng viên đang hoặc đã từng nắm giữ trọng trách trong hệ thống Đảng, hệ thống chính quyền các ngành, các cấp, kể cả quân đội, công an, công khai ký tên vào các kiến nghị, mà hệ thống truyền thông của chính quyền gỉai thích là “do thế lực thù địch, phản động lôi kéo, kích động”, mỗi ngày một nhiều.

Ân Thiên / SBTN