09/05/2019 | 1

Giáo sư muốn đi dạy ở Việt Nam phải thi đậu lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Giáo sư muốn đi dạy ở Việt Nam phải thi đậu lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Ảnh: Đại học VInh

Tin Vietnam.–  Báo Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 5 năm 2019 đưa tin người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí cả giáo sư, các giảng viên đại học đang giảng dạy tại các trường muốn được tiếp tục dạy học thì buộc phải đi học để thi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Qui định này đang gây xôn xao đối với nhiều người đứng trên giảng đường tại Việt Nam.

Theo bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định này đã nằm trong luật Giáo dục. Ngoài bằng cấp chuyên môn, thì nhà giáo dạy đại học, cao đẳng phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Vì mỗi chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có mục tiêu, nội dung, và đối tượng áp dụng khác nhau, nên muốn đạt được trình độ chuẩn đào tạo thì phải tham gia khóa học bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm. Nên nếu không có nghiệp vụ sư phạm, thì nhiều giảng viên dù giỏi, có chuyên môn tốt  vẫn không có phương pháp truyền đạt kiến thức, khiến các sinh viên khó tiếp thu.

Trước quy định trên, một giáo sư của một trường đại học lớn tại Sài Gòn than rằng, sao nỡ lòng nào bắt giáo sư như ông đi thi lấy chứng chỉ sư phạm nữa. Vì trước đó ông đã hướng dẫn thành công khoảng 50 thạc sĩ, trên 100 cử nhân. Ông đã dạy đại học, cao học hơn 20 học kỳ. Ông giáo sư này cũng đã được bổ nhiệm làm giảng viên cao cấp. Tuy nhiên, trong tương lai, nếu ông không đi học để thi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm thì sẽ không được hành nghề giảng viên nữa.

An Nhiên