09/09/2015 | 3

Giáo Phận Vĩnh Long yêu cầu chính quyền trả lại Đại Chủng Viện Vĩnh Long

Giáo Phận Vĩnh Long yêu cầu chính quyền trả lại Đại Chủng Viện Vĩnh Long

Đại Chủng Viện Vĩnh Long là nơi đào tạo Linh Mục cho ba giáo phận Cần Thơ, Mỹ Tho và Vĩnh Long, nhưng đã bị nhà cầm quyền trưng dụng vào ngày 07/9/1977. Từ năm 1977 đến nay, cơ sở này đã trở thành nơi sinh hoạt, vui chơi, cửa hàng kinh doanh, sân tennis…

Linh Mục Đoàn và giáo dân giáo phận Vĩnh Long đã nhiều lần làm việc với chính quyền Vĩnh Long, phản đối các dự án tiếp tục mở rộng khu vui chơi giải trí này trong phần đất của chủng viện. Nhưng cho đến nay, chính quyền chỉ hứa xem xét nhưng chưa bao giờ có câu trả lời rõ ràng.

Đơn thỉnh nguyện ghi ngày 28/07/2015 khẳng định lại nhu cầu của Giáo Phận Vĩnh Long: với hơn 200,000 giáo dân, 4,000 Quới chức trong các họ đạo, 600 tu sĩ và 200 linh mục, giáo phận cần một trung tâm mục vụ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo.

Điều 24 trong hiến pháp 2013, điều 4 về pháp lệnh tính ngưỡng tôn giáo năm 2004 và một số chỉ thị của thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng năm 2008 đều có qui định những quyền lợi này của giáo phận.

Giáo phận Vĩnh Long là một trong những giáo phận bị nhà cầm quyền cưỡng chiếm các cơ sở thờ tự và sử dụng những tài sản này sai mục đích nhiều nhất. Riêng tại thành phố Vĩnh Long, Giáo Phận Vĩnh Long đã bị lấy mất Nhà Thờ Chính Toà cũ, Trường Nguyễn Trường Tộ, Tu Viện Dòng Thánh Phaolô và Cô Nhi Viện do dòng Thánh Phaolô phụ trách, Thánh Giá Học Viện nằm ở đường Khưu Văn Ba cũ mà nay là đường Phạm Thái Bường, Ðất Thánh cũ, nơi an nghỉ của ông bà tổ tiên, nay đã trở thành điểm hẹn trai gái vui chơi, và 100 căn phố nằm dọc theo đường Nguyễn Huệ.

Cơ sở Đại Chủng Viện Vĩnh Long gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Giáo Phận. Từ khi thành lập đến nay, với bao công sức của các tiền nhân, nó gắn liền với bao kỷ niệm của nhiều thế hệ Linh Mục của ba giáo phận. Giáo phận Vĩnh Long yêu cầu nhà cầm quyền trả lại cơ sở vật chất Đại Chủng Viện, tôn trọng nhu cầu tôn giáo để xã hội Việt Nam trở nên lành mạnh hơn.

Ân Thiên / SBTN